Linie 'Buh'
 
Linie 'Buh', eller Dyrskuelinien som den officielt hed, blev oprettet i forbindelse med dyrskuet på Bellahøj og kørte mellem Københavns Hovedbanegård og dyrskuepladsen på Bellahøj.
Linieskiltet var i 1938 et aftryk af udstillingens plakat med sædemanden, men alle de følgende år var det tegneren Sikker Hansens tegning af et kviehoved på hvid baggrund, der udgjorde linieskiltene. Foran på vognene anbragtes et skilt, hvorpå der stod hhv. Til Dyrskuet eller Til Hovedbanegaard.
 
17. juni 1938 Dyrskuelinien åbnes for drift mellem Københavns Hovedbanegård og dyrskuepladsen på Bellahøj. Linien kører i anledningen af dyrskuet på Bellahøj og kører ad følgende strækning: Bag Glyptoteket - Tietgensgade - Bernstorffsgade - Gyldenløvesgade - Åboulevarden - Rantzausgade - Borups Allé til sløjfen på Bellahøj.
I vognene foretages alm. billettering, dog findes en DSB-billet, der også giver ret til kørsel med dyrskuelinien.
Sideløbende med den egentlige dyrskuelinie, sporvognslinien, åbnes en omnibuslinie for drift mellem Havnegade og dyrskuepladsen på Bellahøj
26. juni 1938 Driften på både sporvogns- og buslinien indstilles, men herefter kører sporvognslinien hvert år i de dage, hvor der afholdes dyrskue på Bellahøj (frem til 1967). Buslinien kører kun i 1938

Morten Egeskov Storgaard, 6. februar 2006
Tilbage til Forsiden